Most éppen itt vagy:
»
Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Felhasználási feltételek

A babaindex.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal vagy babaindex.hu) üzemeltetője az Index Kommunikációs Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Ébner György köz 4. cégjegyzékszáma: 13-09-154174, adószáma: 13153689-2-13, e-mail info@babaindex.hu) (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Index Kommunikációs Kft.). Szolgáltató kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, és a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által vezetett cégnyilvántartásban szerepel.

Jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Felhasználási feltételek) hatálya kiterjed a babaindex.hu oldalon a Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatást igénybevevő személyekre (a továbbiakban: Felhasználó), és a Szolgáltató által üzemeltetett babaindex.hu tartalmának és szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) a Felhasználók általi igénybevételének feltételeit tartalmazza. A Felhasználó a Weboldalon hozzáférhető bármely Szolgáltatás igénybevételével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált Felhasználója a rendszer egyik Szolgáltatásának sem.

Az Index Kommunikációs Kft. fenntartja a jogot a Felhasználási feltételek módosítására. A Szolgáltatás igénybevételére minden esetben a hatályos Felhasználási feltételek vonatkoznak, amelyek a Felhasználók által a Weboldalon folyamatosan hozzáférhetőek, illetve megismerhetőek. A módosítást követően a Szolgáltatás igénybevétele a módosított Felhasználási feltételek elfogadását jelenti.

Jelen Felhasználási feltételek alapján a Weboldalon elérhető bármely Szolgáltatás igénybevételével a Szolgáltató és a Felhasználó között szerződés jön létre, amely nem minősül írásba foglalt szerződésnek, és amelyet a Szolgáltató nem iktat. A szerződés és a felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar.

A Szolgáltatás

A babaindex.hu weboldalon található Szolgáltatások célja a széleskörű információnyújtás. A Szolgáltató ezen tevékenységével leginkább a célcsoportjába tartozó várandós anyukákat valamint édesanyákat, édesapákat célozza meg és a számukra érdekes és fontos témakörökben szolgáltat információt. A Szolgáltató által közzétett tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, a tartalom teljességért és megbízhatóságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy valamennyi Szolgáltatása esetében a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan ható tartalom vagy kép elhelyezése csak megfelelő figyelmeztetés mellett történjen, ezért ezen szabályt megsértő Felhasználó haladéktalanul törlésre kerül a rendszerből.

A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt, amely részben tartalomszolgáltatásnak, részben közvetítő szolgáltatásnak minősül.

A Szolgáltató a tartalomszolgáltatás során saját, illetve harmadik személyek által létrehozott szerkesztett tartalmat tesz mások által hozzáférhetővé, mely tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. A Weboldal további más tartalomszolgáltatók általi tartalmakra mutató linkeket is megjelenít.

A Szolgáltató a közvetítő szolgáltatás keretében a Felhasználók által biztosított információk (pl. hozzászólások, vélemények) Weboldalon való megjelenítését, illetve az azokhoz való hozzáférést biztosítja (tárhely-szolgáltatás és hozzáférés-biztosítás); továbbá információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít a Felhasználók számára mint a keresőszolgáltatás.

Regisztráció

A babaindex.hu weboldalon található egyes Szolgáltatások regisztrációhoz kötöttek. A regisztrációhoz nem kötött Szolgáltatások bárki által – jelen Felhasználási feltételek betartása mellett – szabadon igénybe vehetők.

A regisztrálás a regisztrációs ív valós adatokkal való kitöltésével történik. Amennyiben a Felhasználó nem tölti ki, illetve nem megfelelően tölti ki az adatlap „kötelező adatok” mezőit, úgy a regisztráció nem valósul meg. Hiányos adatlap esetén a regisztráció újra indul mindaddig, míg az összes szükséges mező kitöltésre nem kerül. A regisztráció sikeressége továbbá függ attól, hogy a kiválasztott Felhasználói név alatt vagy a megadott e-mail címen regisztrált-e már valaki, amennyiben a Szolgáltató adatbázisa nem tartalmazza a megadott Felhasználónevet és/vagy e-mail címet, úgy a regisztráció sikeres.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció során személyes adatok rendelkezésre bocsátására is sor kerül, melyek vonatkozásában Szolgáltató köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint eljárni. A személyes adatok Szolgáltató általi kezelését illetően az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak az irányadók, melyet kérjük, szíveskedjen figyelmesen elolvasni. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a regisztráció részeként hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a részére a babaindex.hu Szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást tartalmazó elektronikus hírlevelet küldjön. A hozzájárulás megadása önkéntes.

Amennyiben a Felhasználó megszegi a Felhasználási feltételeket, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját minden indoklás, illetve értesítés nélkül törölni, illetve az ilyen Felhasználót a regisztrációhoz kötött Szolgáltatások igénybe vételének lehetőségéből kizárni. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a Felhasználó Felhasználási feltételekbe ütköző vagy jogszabályt sértő magatartásáért.

Az Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályok

Hírlevél: A Szolgáltató a Felhasználó által a regisztráció során bejelölt témában hírleveleket küld a Felhasználó e-mail címére, továbbá időszakos akcióiról, nyereményjátékairól, vetélkedőiről, eseményeiről e-mailben tájékoztatást nyújt. A Felhasználó a Hírlevél szolgáltatást regisztráció nélkül is jogosult igénybe venni.

A Hírlevél szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a Hírlevélre történő feliratkozás során önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a regisztráció, illetve a Hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címre a babaindex.hu Szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást tartalmazó hírlevél kerüljön megküldésre. A Hírlevél szolgáltatás igénybevételéről történő leiratkozással egyidejűleg a Felhasználó ezen tájékoztató küldemények küldésére vonatkozó hozzájárulását is visszavontnak kell tekinteni.

Orvos válaszol: Az Orvos válaszol rovatban a Felhasználók adott témákban közvetlenül szakemberektől szerezhetnek információkat, így egy “nyitott” szolgáltatás, ahol a Felhasználónak módja van az interaktív kommunikációra.

A Szakértői rovatban megjelenő tartalmakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, azonban fenntartja a jogot arra, hogy bármikor kitöröljön egy-egy, mások jogait, jogos érdekeit vagy a közerkölcsöt sértő, rosszindulatú vagy valótlan, illetve bármely egyéb okból jogsértő vagy a Felhasználási feltételekbe ütköző megnyilvánulást. A Szakértők saját szakértői oldalukon ezen törlési jogot szabadon gyakorolhatják, mellyel kapcsolatban kizárólag a Szolgáltató felé tartoznak felelősséggel.

A Szakértői rovatban megjelenő kérdések és válaszok a Szolgáltató jogos tulajdonát képezik, annak Felhasználók vagy Szakértők általi másolása vagy bármilyen más formában történő felhasználása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem engedélyezett!

Nyereményjáték: A vetélkedő keretein belül a Szolgáltató ügyfelei által felajánlott termékekért és szolgáltatásokért lehet játszani. A vetélkedők minden esetben a jutalomként felajánlott termék illetve szolgáltatás köré épülnek, melyekről a vetélkedőhöz kapcsolódó PR cikkből, vagy bannerből tájékozódhatnak az olvasók.

A helyesen válaszolók közül a Szolgáltató sorsolja ki a nyertest illetve nyerteseket az alábbiak szerint: a vetélkedőben részt vett, helyes választ adó Felhasználók – nevük, címük és e-mail címük megadásával – bekerülnek egy ún. “virtuális kalapba”, ahonnan a vetélkedő végén egy számítógépes program alkalmazásával történik meg a nyertes kisorsolása.

A számítógépes program a vetélkedőre jelentkezett Felhasználók közül véletlenszerűen választja ki a nyertest. A nyertesek kisorsolásáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel. A sorsolás szabályszerű lebonyolítását a Szolgáltató részéről a ügyfélkapcsolati munkatárs felügyeli. A nyertes/nyertesek listáját a Szolgáltató továbbítja az ügyfele számára a jutalmak nyertes/ nyertesek részére történő kézbesítése céljából. A jutalmak kézbesítését az ügyfél oldja meg.

A Szolgáltató a vetélkedő nyertesét írásban, elektronikus úton értesíti, illetve a “Nyereményjáték” menüpontban, a nyertesek nevét feltünteti.

A Szolgáltató a vetélkedőben résztvevő Felhasználók személyes adatait önkéntes írásbeli hozzájárulásuk alapján kezeli, és az általa kezelt személyes adatokat kizárólag a Felhasználók írásbeli hozzájárulása esetén továbbítja harmadik személyek részére.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználóktól különleges adatot nem gyűjt, és különleges adatot nem kezel.

A vetélkedőben való részvétel feltétele, hogy a Felhasználók önkéntes és kifejezett hozzájárulásukat adják az általuk rendelkezésre bocsátott személyes adatok Szolgáltató által kapcsolattartás céljából történő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a nyertesek személyes adatait a Szolgáltató kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás továbbá a jutalmak kézbesítése, közvetlen megkeresés módszerével történő reklámot tartalmazó elektronikus levél (DM küldemény) küldése és adózási kötelezettségek teljesítése céljából a jutalmat felajánló ügyfele részére átadja. A vetélkedőben való részvétel további feltétele, hogy a Felhasználók önkéntes és kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Szolgáltató, illetve a jutalmat felajánló ügyfele közvetlen megkeresés módszerével részükre reklámot tartalmazó elektronikus levelet küldjön. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen az alábbi elérhetőségek bármelyikén visszavonható.

Index Kommunikációs Kft.
Postacím: 2040 Budaörs, Ébner György köz 4.
e-mail cím: info@babaindex.hu

A Felhasználó a vetélkedőben való részvétellel – vagyis a Szolgáltatás igénybevételével – hozzájárulását adja ahhoz, hogy neve és lakóhelye (kizárólag a település neve) a nyertesek listáján megjelenjen. Ez feltétele a vetélkedőben való részvételnek.

A vetélkedő díjaként a Szolgáltató ügyfelei által felajánlott termékek, illetve szolgáltatások megszerzése a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettség alá eső természetbeni juttatásnak minősül. A természetbeni juttatás adózására vonatkozó rendelkezések értelmében a természetbeni juttatás után az adót a kifizető – vagyis a terméket/szolgáltatást felajánló ügyfél – a juttatás időpontjában állapítja meg és az Art. kifizetőre irányadó rendelkezései szerint fizeti meg és vallja be. A Szolgáltató ezen rendelkezés alkalmazása tekintetében nem minősül kifizetőnek.

Fórum: A Fórumot a Szolgáltató a regisztrált Felhasználói számára hozta létre annak érdekében, hogy véleményüket, gondolataikat megosszák egymással. A Fórumban zajló interaktív „beszélgetések” és véleményezések azonban csak addig megengedettek, míg kulturált, etikus keretek között folynak.

A regisztrált Felhasználók a Fórumban a regisztrációs nevükkel jelennek meg. Hozzászólásaik mellett regisztrációs nevük is megjelenik, melyre kattintva a (belépett, illetve nem belépett) Felhasználók korlátozottan információkat láthatnak a fórumozóról – regisztrálás dátuma, utolsó belépés időpontja. A személyes adatlapon engedélyezett minden Felhasználónak, hogy másik Felhasználónak üzenetet küldjön. A regisztrált Felhasználók egy nap korlátlan számú topikot/posztot és hozzászólást tehetnek a Fórumban. A személyes üzenetekért és a hozzászólásokért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

A Fórum “nyitott” rendszerként üzemel és a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, így minden a rendszer biztonságát sértő tevékenységekért, vírusok terjesztéséért, egyéb károkozásért, adatokhoz való hozzáférésért és azok manipulálásáért, nyilvánosságra tételéért a Szolgáltató a felelősséget a károkozóra hárítja.

A hozzászólásokban tilos:

 • • a trágár kifejezések, megbotránkoztató, fenyegető, másokat sértő vélemények közzététele;
 • bármely szerzői jogvédelem alatt álló tartalom a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseibe ütköző módon történő megjelenítése, idézése, linkelése, valamint az ilyen tartalmak megjelenítésére más Felhasználók felkérése;
 • erkölcsi és etikai normákba (pl.: obszcén, pornográf, szexuális tartalmak és szolgáltatások kínálata) ütköző hozzászólásokat tenni, bizonyos termékeket (pl.: gyógyszereket, tudatmódosító- illetve kábítószereket, személyek megsebesítésére, emberi élet kioltására alkalmas eszközöket, hamis vagy hamisított termékeket, emberi szervet) eladásra kínálni;
 • más Felhasználók megsértése. A hozzászólások, így nem tartalmazhatnak mások személyiségi jogait sértő, faji, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozást sértő, politikai pártállásra, vallási hovatartozásra, és szexuális életre vonatkozó bejegyzéseket;
 • más nevében “jelen lenni”: a lap munkatársának, más szolgáltató megbízottjának/munkatársának, más Felhasználónak kiadni magát, barátok, rokonok regisztrációjával belépni és az oldalon “tevékenykedni”;
 • személyes adatok közzététele – még az érintett személy hozzájárulása esetében is -, beleértve a személyes adatokat tartalmazó linkekre utalást is (lsd. az adatvédelmi és adatkezelési elveket), valamint bármely olyan információ (pl.: e-mail, levél vagy telefonbeszélgetés részlete) nyilvánosságra hozatala más személyekről, amely azonosításra alkalmas lehet;
 • olyan hozzászólások közzététele, illetve olyan tartalmak hivatkozása, amely a Szolgáltató, annak munkatársai illetőleg a Weboldal olvasóinak, ügyfeleinek a jó hírnevét, üzleti érdekeit sértheti;
 • a Weboldal technikai működésének hátráltatása, a Szolgáltató munkájának (tartalmi működés) akadályoztatása, és ezen tevékenységre mások buzdítása;
 • jogsértő tartalmak, bűncselekményre való felhívás, jogellenes cselekedetre való buzdítás elhelyezése, vagy az erre utaló magatartás
 • más Felhasználók szándékos félrevezetése;
 • a reklámozás és a kereskedelmi tevékenység folytatása.

A fenti pontok bármelyikének megszegése esetén a Szolgáltató – a moderátorok útján – bármikor eltávolíttathatja a kérdéses tartalmat, a Felhasználót pedig felfüggesztheti, IP címét letilthatja, illetőleg törölheti a Szolgáltató adatbázisából.

Politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni csak oly módon szabad, hogy az mást ne sértsen, megbotránkozást ne keltsen, és bűncselekményt ne valósítson meg. Kampánycsend ideje alatt Szolgáltató a politikai témában indult posztok hozzáférését megszünteti, az új posztok indítását belátása szerint bünteti.

A Felhasználók által közzétett tartalom

A Weboldal Felhasználó által szerkeszthető felületet tartalmazó bármely Szolgáltatásának igénybevételével a Felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséget vállal az általa szerkeszthető felületek (Fórum, szakértői hozzászólás) tartalmát illetően, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben keletkezett kárt is. A közreadott információk nem sérthetik sem a Szolgáltató, sem harmadik személyek jogait, valamint reklám tartalmú üzenetek közlésére nem használhatóak, illetve egyéb jogsértést sem tartalmazhatnak.

A Felhasználók által közzétett tartalmakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, azonban fenntartja a jogot arra, hogy bármikor kitöröljön egy-egy, mások jogait, jogos érdekeit, jelen Felhasználási feltételeket vagy bármely jogszabályt sértő megnyilvánulást.

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon bármely szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, köteles az ehhez szükséges felhasználói jogokkal rendelkezni. A 2001. évi CVIII. törvény 13. § (1) bekezdése értelmében az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a Szolgáltató által hozzáférhetővé tett információ – ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét – sérti, felhívhatja a Szolgáltatót a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. Ilyen esetben a Szolgáltató köteles intézkedni az értesítésben megjelölt információhoz való hozzáférés nem biztosítása vagy az információ eltávolítása iránt, és feltüntetni, hogy az eltávolítás milyen jogosult jogsértést állító értesítése alapján történt.

Amennyiben a Felhasználó által a Weboldalon közzétett tartalommal összefüggésben harmadik személy vagy hatóság bármilyen igényt támaszt vagy eljárást kezdeményez, a Felhasználó köteles az adott igényérvényesítés vagy eljárás miatt a Szolgáltatónál felmerült minden kárt és költséget megtéríteni, valamint valamennyi szükséges intézkedést megtenni a Szolgáltató jóhírnevének megóvása érdekében.

Moderáció (a Felhasználók által közzétett tartalom ellenőrzése és eltávolítása)

A Szolgáltató Moderátorok (figyelő, a levelező listát, Fórumot vagy szakértői rovatot ellenőrző személy) útján felügyeli a babaindex.hu Fórumában, illetve a Szakértői rovatban megjelenő tartalmakat, hozzászólásokat. A Moderátor feladata eldönteni, hogy adott témában, adott tartalom mennyire sérti mások érdekeit, illeszkedik-e a Szolgáltató érdekeihez és jelen Felhasználási feltételekhez, továbbá, hogy figyelje a közösségi élet színterén zajló eseményeket és az ott megjelenő tartalmat mindenki számára olvashatóvá, élvezhetővé és használhatóvá tegye.

Amennyiben a Moderátor a Felhasználási feltételek megsértését észleli, az adott tartalmat jogosult törölni, és ezzel egyidejűleg a hozzászólást eszközlő Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve törölni a rendszerből. A Moderátor minden esetben a Felhasználók és a Szolgáltató érdekeit védi. A Moderátor saját belátása szerint cselekszik, a tartalomból egy-egy mondatot illetve indokolt esetben egy egész hozzászólást is törölhet, utólag bejegyzéseket azonban át nem szerkeszthet. A jogi normákba ütköző hozzászólásokat, véleményeket mérlegelés nélkül törli a Moderátor. A Moderátor tevékenységét szúrópróbaszerűen végzi, véletlenszerűen olvas bele a posztokba, topikokba, hozzászólásokba valamint a Felhasználók részéről beérkezett észrevételeket/ problémákat figyeli, állítja helyre.

A Moderátor a Felhasználási feltételekbe nem ütköző tartalmakat nem törli, még kifejezett kérésre sem.

A Moderátornak nem kell megindokolni döntéseit, felelősséggel csupán a Szolgáltató felé tartozik.

Amennyiben egy Felhasználó súlyosan és/vagy folyamatosan vét a Felhasználási feltételek ellen, úgy a Moderátor kezdeményezésére a Szolgáltató jogi útra terelheti az ügyet.

Kérjük, hogy amennyiben a fentiek által kifogásolt hozzászólást vagy tartalmat talál a Weboldalon, úgy haladéktalanul jelezze azt Moderátoraink felé a info@babaindex.hu e-mail címre. A Szolgáltató megalapozott panasz esetén intézkedik a kifogásolt tartalom eltávolításáról, megalapozatlan vagy visszaélésszerű panaszok teljesítését pedig megtagadhatja.

A Szolgáltatót sem a Felhasználó, sem harmadik személyek felé nem terheli felelősség az eltávolítással esetlegesen okozott kárért.

Szerzői jogi védelem

A Weblap és annak valamennyi tartalmi eleme a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, és az egyes Szolgáltatások rendeltetésszerű, a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgáló igénybevételével együtt járó használaton (így különösen a képernyőn való megjelenítésen, magáncélú kinyomtatáson és mentésen) túlmenően kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel.

A Felhasználók az általuk a Szolgáltatások igénybevétele során rendelkezésre bocsátott tartalmak (szakértői hozzászólások, Fórum hozzászólások) tekintetében ingyenes, nem kizárólagos, területi és időbeli korlátozástól mentes felhasználási jogot engednek a Szolgáltató számára. A Szolgáltató ezeket a tartalmakat szabadon felhasználhatja online, nyomtatott vagy egyéb publikálásra, valamint fenntartja a jogot ezen hozzászólások módosítására, törlésére.

Hirdetések és linkek

A Szolgáltató jogosult a saját és átvett tartalmak mellett reklám tartalmú szolgáltatások elhelyezésére is. A hirdetési tartalmakat minden esetben jelölnie kell

Tilos a Szolgáltató tulajdonában lévő tartalmat reklám-, kereskedelmi vagy más egyéb céllal felhasználni. A Szolgáltató ebben az esetben tartalmának, és ezáltal védelme alatt állónak tekinti a Felhasználók neveit, Felhasználóneveit és e-mail címeit. Ezen adatokkal visszaélni semmilyen módon nem lehet, így tilos a spamküldés és az egyéb zavaró reklámüzenetek küldése.

A Fórum (és a szakértői kérdezz-felelek) nyitott szolgáltatásában tilos az olyan tevékenység, amelyért pénzt, vagy más ellenszolgáltatást kérnek illetve fogadnak el.

A Weboldalon szereplő egyes hivatkozások, linkek, bannerek egyes esetekben más szolgáltatók Weboldaljaira mutatnak, mely oldalak tartalmáért vagy adatkezelési gyakorlatáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, azonban amennyiben igazoltan tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal jogszabálysértő vagy harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja.

A bannerek hirdetésnek minősülnek.

A Szolgáltató felelősségének korlátozása

A Szolgáltató a más által rendelkezésre bocsátott, és az általa, mint közvetítő szolgáltató által az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – nem felel.

A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

A Weboldalot mindenki saját felelősségére használja. A Szolgáltató nem felelős azért, ha harmadik személy jogosulatlanul használja fel a Felhasználó által a Weboldalon közzétett tartalmat.

Vonatkozó jogszabályok

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv.
 • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.
 • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv.
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.
 • a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. tv.
 • a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv.

Ne maradjon le!

Értesüljön nyereményjátékainkról, akcióinkról. Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Név:*
E-mail:*

Lájkoljon minket!

Hirdetés
Hirdetés
alapitvanyok_logo
Alapítványok

Adód 1%-val támogasd te is a magyarországi alapítványok munkáját! Segítsünk együtt!

Hirdetés
szor-100-100
Szőrszálak, sírjatok!

Végleges szőrtelenítés évekre! Kuponnal 21.900 Ft kedvezmény.

Hirdetés